Protocol, cerimonial i etiqueta.

Protocol, cerimonial, etiqueta, són termes que, en definitiva, ens serveixen per definir quines han de ser les formes per donar un caire amable i civilitzat a les nostres relacions socials, laborals, personals, etc. El protocol i el cerimonial es fan necessaris en aquelles actuacions en les que es vulgui donar un tarannà digne i amb pompa i que bàsicament serveixin per a reconèixer els privilegis als quals es te dret o que en son inherents.

El protocol i el cerimonial son essencialment l'expressió plàstica del poder, de l'autoritat del qui governa un Estat, un país o una Nació i que, per tant, és el representant en front d'una societat ja sigui o no demòcrata.

Resulta realment difícil donar fórmules exactes o universals en l'aplicació del protocol en àmbits locals, comarcals, territorials i en el de la pròpia Comunitat Autònoma i de l'Estat. La meva experiència laboral i la contínua preocupació dels meus companys per la varietat de situacions que s'han de sostenir diàriament en aquesta missió específica, m'ha esperonat a crear una eina de treball que resulti profitosa per a tots nosaltres i a qualsevol persona interessada que es vulgui iniciar en aquests menesters.
No hi ha entrades.
No hi ha entrades.